Kuvatud on postitused sildiga Roheline Kool. Kuva kõik postitused
Kuvatud on postitused sildiga Roheline Kool. Kuva kõik postitused

teisipäev, 1. september 2020

TEEMAD

2020/2021. õa 

 • Tervis ja heaolu
 • Elurikkus ja loodus
 • Vesi
 • Meri ja rannik


2018/2019. õa

 • Globaalne kodakondsus
 • - Elurikkus ja loodus
 • - Tervis ja heaolu


2019/2020. õa
 • - Elurikkus ja loodus, õueala
 • - Tervis ja heaolu
 • - Toit
 • -Prügi ja jäätmed

esmaspäev, 3. september 2018

Tutvustus


Mis on Roheline Kool?

Rohelise Kooli programm (ecoschools) on ülemaailmne programm milles osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Rohelise Kooli programmi koordinaator Eestis on Tartu Loodusmaja. 

2018./2019. õppeaastast muutus programm üle-eestiliseks.
Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Ökomärgist "Roheline lipp" saavad taotleda haridusasutused, kes osalevad ülemaailmses Eco-School ehk Rohelise Kooli programmis.

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi: 1.Seitsmest sammust koosnev strateegia 2.Käsitletavad teemad 3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Strateegia 7 sammu:

Keskkonnatöörühma moodustamine
Keskkonnaülevaatuse tegemine
Tegevuskava koostamine
Monitooring ja hindamine
Tegevuste sidumine õppekavaga
Teavitamine ja kaasamine
Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. 


Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Üks käsitletavatest teemadest peaks olema, kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus, teised võib vabalt valida.


 • Elurikkus ja loodus 
 • Kliimamuutused
 • Energia
 • Globaalne kodakondsus
 • Tervis ja heaolu
 • Meri ja rannik
 • Prügi
 • Kooliõu
 • Transport
 • Jäätmed
 • Vesi
Loe lähemalt:
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/ 

http://www.ecoschools.global/